• Framsyning Gaupne kyrkje: Maria Magdalena-Jesu virke
  • Toalett stengd  ved Hafslo kyrkje
  • Møteprotokoll fellesrådet 27.09.17
  • Kyrkjegardsvedtkter
  • Trusopplæringsleiar tilsett!
  • Trilletreff hausten 2017
  • Ny kyrkjeverje er på plass
  • Trusopplæringsvikarar er på plass
  • Slider1
  • Dåp-info og påmelding
Gudstenester

Konserter

Aktuelt

Framsyning Gaupne kyrkje: Maria Magdalena-Jesu virke

Maria Magdalena – Jesu virke   I to år på rad har Sogn og Fjordane ...   Les meir...

Toalett stengd ved Hafslo kyrkje

Grunna vannlekasje i systemet ved Hafslo kyrkje, vert toalettet stengt i ein le...   Les meir...

Møteprotokoll fellesrådet 27.09.17

Her er møteprotokoll for siste fellesrådsmøte /Portals/336/Moteprotokoll%2027_0...   Les meir...

Kyrkjegardsvedtkter

Nye kyrkjegardsvedtekter for Luster kyrkjelege Fellesråd /Portals/336/Kyrkjegar...   Les meir...

Trusopplæringsleiar tilsett!

Grethe Snekkevik Bondevik er tilsett som ny trusopplæringsleiar! Ho er utdanna ...   Les meir...

Trilletreff hausten 2017

Velkomen til trilletreff annakvar torsdag kl 11    Les meir...

Ny kyrkjeverje er på plass

Måndag 19.juni begynte Morten Rørstadbotten som kyrkjeverje. Han er frå Sogndal...   Les meir...

Trusopplæringsvikarar er på plass

Trusopplæringsleiar har permisjon dette året. No har det heldigvis lukkast å få...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2018

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.    Les meir...

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  ...   Les meir...

Urnes stavkyrkje

Sjå film av Urnes stavkyrkje!    Les meir...

Møteprotokoll fellesrådet

No finn du møteprotokoll for fellesrådet under fanen Råd og utval!    Les meir...

Gravlegat

Gravlegat – kjøp av teneste for gravstell    Les meir...

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkel...   Les meir...

Stell av graver

   Les meir...

Gravferd- avskil med livet

   Les meir...