• Ny vikarprest
  • Mikael Bruun sluttar som prest i Luster
  • Ledig stilling som kyrkjetenar på Veitastrond
  • Måledugnad på Nes!
  • Toalett stengd  ved Hafslo kyrkje
  • Kyrkjegardsvedtkter
  • Trusopplæringsleiar tilsett!
  • Trusopplæringsvikarar er på plass
  • Slider1
  • Dåp-info og påmelding
Gudstenester

Konserter

Aktuelt

Ny vikarprest

Vidar Nes Mygland har sagt ja til eit års vikariat som sokneprest i Hafslo, Sol...   Les meir...

Mikael Bruun sluttar som prest i Luster

  Kjære alle i Luster, og spesielt mine soknebarn i Hafslo, Solvorn og Fet...   Les meir...

Konfirmantpåmelding 2019

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.    Les meir...

Ledig stilling som kyrkjetenar på Veitastrond

Frå 1.september blir det ledig stilling som kyrkjetenar på Veitastrond    Les meir...

Måledugnad på Nes!

Nes sokneråd bestemte seg i fjor sommar for at dei ville måle kyrkja på dugnad....   Les meir...

Toalett stengd ved Hafslo kyrkje

Grunna vannlekasje i systemet ved Hafslo kyrkje, vert toalettet stengt i ein le...   Les meir...

Kyrkjegardsvedtkter

Nye kyrkjegardsvedtekter for Luster kyrkjelege Fellesråd /Portals/336/Kyrkjegar...   Les meir...

Trusopplæringsleiar tilsett!

Grethe Snekkevik Bondevik er tilsett som ny trusopplæringsleiar! Ho er utdanna ...   Les meir...

Trusopplæringsvikarar er på plass

Trusopplæringsleiar har permisjon dette året. No har det heldigvis lukkast å få...   Les meir...

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  ...   Les meir...

Urnes stavkyrkje

Sjå film av Urnes stavkyrkje!    Les meir...

Møteprotokoll fellesrådet

No finn du møteprotokoll for fellesrådet under fanen Råd og utval!    Les meir...

Gravlegat

Gravlegat – kjøp av teneste for gravstell    Les meir...

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkel...   Les meir...

Stell av graver

   Les meir...

Gravferd- avskil med livet

   Les meir...