Ledig stilling som kyrkjetenar


Luster Kyrkjelege Fellesråd har ledig 45% stilling som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar. Arbeidstakaren vert tilsett i Luster Kyrkjelege Fellesråd.

Les meir

 

Ledig stilling som kyrkjetenar


Luster Kyrkjelege Fellesråd har ledig 45% stilling som kyrkjetenar/kyrkjegardsarbeidar. Arbeidstakaren vert tilsett i Luster Kyrkjelege Fellesråd.

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 

Konfirmasjonsdatoar hausten 2020


Her er ei oversikt over datoar, soknevis, for konfirmasjonane som må utsettast til hausten 2020:

Les meir

 

Informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen


Her finn du informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen for oss som kyrkje i Luster.

Les meir

 

Informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen


Her finn du informasjon om konsekvensane av koronasituasjonen for oss som kyrkje i Luster.

Les meir

 
 

Konfirmantpåmelding 2021

Her kan du melde deg på til konfirmasjon.

Les meir

 

Inn og utmelding av kyrkja

No kan du sjølv sjekke medlemstatus i kyrkja og føreta deg inn og utmelding.  Klikk her.

Les meir

 

Kyrkjelova

Her finn du kyrkjelova: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven

Les meir

Se fleire saker