Kontaktinformasjon


Luster kyrkjelege fellesråd

Adresse: Kyrkjekontoret, Rådhusvegen 5, 6868 Gaupne
Telefon:
57 68 56 47
Epost:
 post@kyrkja.luster.no

Opningstid: Mandag og tysdag kl. 09.00 - 14.00. 

Vi er og å treffe på kontoret onsdag, torsdag og fredag, men ikkje til faste tider. 

Ta gjerne kontakt med oss på telefon for å avtale tid. 

Administrasjon

 

Kyrkjeverje

Morten Rørstadbotten

57685647

94054671

Send e-post

Rådgjevar

Øygunn Elin Saur

57685639

95836043

Send e-post

Prestar/diakon/trusopplærar

 

Diakon

Grethe Snekkevik Bondevik

57685650

92634028

Send e-post

Vikarprest

Geir Paulsen

90108179

Send e-post

Kyrkjelydspedagog/adm.utv

Monica Ugulsvik-Aasen

57685649

90617319

Send e-post

Sokneprest

Bård Valle

90638229

Send e-post

Sokneprest Hafslo, Solvorn og Fet/Joranger

Bård Valle

906 38 229

Send e-post

Kyrkjemusikarar

 

Kyrkjemusikar

Helene Margrethe Myklemyr Bolstad

91552211

Send e-post

Organist

Roland Johansson

98481628

Send e-post

Kyrkjetenarar

 

Klokkarar